Strona główna
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Noclegi i obsługa imprez targowych :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
Polish English German
Noclegi Usługi dodatkowe Formularz zgłoszeniowy Regulamin Galeria Kontakt
Jeśli szukasz noclegu podczas Targów Poznańskich to trafiłeś pod właściwy

Regulamin do pobrania :
regulamin.doc
regulamin.pdf

REGULAMIN FIRMY

Noclegi i obsługa imprez targowych    

 1. Firma Adres prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych oraz dodatkowych, ściśle związanych z obsługą imprez targowych.
 2. Kwatery wynajmowane są w systemie dobowym.
 3. Doba liczona jest od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
 4. Czas pobytu, rodzaj kwatery, ilość osób należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Rezerwacja noclegu jest dokonana po przesłaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przez Zleceniodawcę i pisemnym potwierdzeniu tego faktu przez firmę Adres.
 6. Odwołanie dokonanej rezerwacji noclegu przez jedną ze stron bez akceptacji drugiej strony, pociąga za sobą konsekwencje finansowe w postaci zapłaty poszkodowanej stronie odszkodowania stanowiącego równowartość uzgodnionej ceny za jedną dobę zgłaszanego pobytu.
 7. Zalecana jest jak najwcześniejsza rezerwacja kwater.
 8. Przedłużenie pobytu w kwaterze będzie realizowane w miarę posiadanych w danym momencie możliwości.
 9. Wymiana pościeli i ręczników następuje po 5 dobach pobytu.
 10. Zamieszkujący kwaterę nie mają prawa jej dalej podnajmować lub dodatkowo dokwaterowywać kolejnych lokatorów.
 11. Korzystający z kwatery ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych bądź braki powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
 12. Wynajmujący kwaterę odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez zamieszkującego kwaterę w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 13. Poszkodowany zobowiązany jest zawiadomić drugą stronę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 14. Wynajmujący kwaterę nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do korzystającego z kwatery, będące efektem działania osób trzecich.
 15. Zamieszkujący kwaterę przed jej definitywnym opuszczeniem zobowiązany jest zgłosić ten fakt wynajmującemu w celu zdania kluczy.
 16. Usługi dodatkowe będą realizowane każdorazowo w oparciu o indywidualne uzgodnienia.

Wszystkim naszym Klientom życzymy miłego pobytu w Poznaniu.

 

WebDesign: Krzysztof Pawlak